חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת

Managing and Restoring Biodiversity and Ecosystem Services in Agricultural Landscapes

מצגת


כיצד משמרים מגוון ביולוגי ושירותי מערכת חשובים בשטחים חקלאיים מעובדים, תוך הגדלת ייצור מזון?
האם מרכיבי המגוון הביולוגי אכן תומכים בייצור מזון, ואם כן, מה מידת השפעתם?
האם ניתן לתכנן פעולות המשמרות/מגבירות ייצור מזון ומגוון ביולוגי ושירותי מערכת אחרים בשטח החקלאי?
אם ניהול נופי רב תפקודי שכזה אכן אפשרי ומצליח, האם תמיכה כספית של המגזר הפרטי יכול להחליף תמיכת מדינה בשימור שטחי החקלאות?