חקלאות היא מרכיב מרכזי
בנוף התרבותי של הארץ.

נקודת חן נוסדה כדי ליצור תשתית ידע מקצועי בין-תחומי בנושא החקלאות הרב-תפקודית ובכך לסייע להשגת השינוי הנדרש בחקלאות האינטנסיבית הרווחת בארץ.

ספריית המחקר של נקודת ח״ן היא המקיפה מסוגה בישראל