חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת

Agri-environmental policy for biodiversity – 2009

מצגת


הרצאתו של פליקס הרצוג (Felix Herzog) על מדיניות אגרו-סביבתית לטובת מגוון ביולוגי (Agri-environmental policy for biodiversity) ביום העיון ה-7 של נקודת ח"ן, 2009