החסמים העומדים בפני חקלאי גדש בישראל בהטמעת ממשקים משמרי קרקע ודרכי פתרונם – 2016


נובמבר 16, 2017 החסמים העומדים בפני חקלאי גדש בישראל בהטמעת ממשקים משמרי קרקע ודרכי פתרונם – 2016

החסמים העומדים בפני חקלאי גדש בישראל בהטמעת ממשקים משמרי קרקע ודרכי פתרונם - 2016