חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון 2017

חוברת תקצירים


בחוברת מופיעים תקצירי המחקרים הבאים:

עלות מול תועלת של ממשק שולי שדות בעמק חרוד
הילה סגרה, אסף שוורץ, יוחאי כרמל, מיכל סגולי, ענת צ'צ'יק

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות – קהילה
אוריאל בן חיים, לירון אמדור, רונית ג'וסטו-חנני, גדעון טופורוב, תמר ברמן, זוהר כרם, אלדד שלם, גיל פלוטקין, שי יוסף

חקלאות תומכת סביבה בשטח המועצה האזורית יואב: שילוב ידע קיים והקמת פורום רב-גורמי ליישום בר-קיימא
גיא רותם, מטי צרפתי הרכבי, אוריאל בן חיים, איתמר וילן, ירון זיו

מעבר לממשק מעודד צמחייה טבעית בכרמי יין: מהשלכות אקולוגיות ועד למדיניות מחוללת שינוי
תמר קיסר, עידן שפירא, דניאל אורנשטיין, נעמה טשנר, מיכל אקרמן