חזרה לתוצאות חיפוש

חוברת יום העיון השנתי ה-16


תוכן עניינים:

הנחל שלנו -ּ קהילות נחל תנינים עושות מָקוֹם ומַפָה – עמ' 5
טל אלון מוזס, גלעד רונן
הערכה אקו־הידרו־גיאומורפולוגית של שיקום נחל – המקרה של נחל ציפורי – עמ' 22
אורה משה, רועי אגוזי, מרסלו שטרנברג, טל רטנר
פיתוח כלי כלכלי לניהול רצועות חיץ בין נחלים לשטחים חקלאיים – עמ' 32
ג'ניה גוטמן, אלה כהן שוורץ, גלעד שלום, דוד כץ, עמית מדינה, אורי מורן, לביא קורן, טל רטנר, אורי רגב