ברוכים הבאים לספריית המחקר של נקודת ח"ן

‫ מקד את התוצאות
שנת פרסום
מילת מפתח
מפרסם מקורי
סוג הקובץ
שימו לב!
עקב שמירת זכויות יוצרים, חלק מהקישורים, בייחוד אלו המשויכים לעבודות אקדמאיות, מובילים למערכת חיפוש או לדף שבור. במקרה זה מומלץ לחפש את שם הכותר במערכת החיפוש שבקישור או בחיפוש Google פשוט

תוצאות חיפוש (24 פריטים):

‫הצגה‪:‬‬

עבודת גמר / 2001 / האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
‫ הדברה ביולוגית של חירכון (FIRE BLIGHT): בדוד מיקרואורגניזמים אנטגוניסטים ופזור תכשירי הדברה כימיים וביולוגיים באמצעות דבורי דבש
רביד לוי דבורי דבש, הדברה ביולוגית, הדברה משולבת, חיידקים

עבודת גמר / 1981 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית של מחלות מועברות בקרקע על ידי ציפוי בצלים וזרעים ב.TRICHODERMA SPP
כלפון אברהם הדברה ביולוגית, פטריות

עבודת גמר / 1989 / האוניברסיטה העברית
  הדברה ביולוגית של פטריות קרקע פתוגניות לצמחים באמצעות החיידק הכיטינוליטי AEROMONAS HYDROPHILA
ענבר יעקב הדברה ביולוגית, פטריות, חיידקים

תזה / 1983 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית ומשולבת של RHIZOCTONIA SOLANI KEUHN ו-PYTHIUM APHANIDERMATUM (EDSON) FITZ
סטרשנוב ינון הדברה ביולוגית, הדברה משולבת, פטריות

עבודת גמר / 2010 / האוניברסיטה העברית
  שימוש בבקטריופאג’ים כנגד חיידקי Erwinia amylovora מחוללי מחלת החרכון בעצי פרי גרעיניים
יהונתן גלמן הדברה ביולוגית, מחלות צמחים, מטעים, חיישקים

תזה / 1989 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית של VERTICILLIUM DAHLIAE על ידי TALAROMYCES FLAVUS 
ציון פחימה הדברה ביולוגית, פטריות

דוקטורט / 2006 / האוניברסיטה העברית
חקר מנגנוני פעילות של הפטריה Trichoderma בהדברה ביולוגית של הנמטודה יוצרת העפצים Meloidogyne javanica 
עדנה שרון הדברה ביולוגית, נמטודות, פטריות

תזה / 2001 / האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
הדברה ביולוגית של BOTRYTIS CINEREA בפירות תות שדה, ופתוח שיטה להתפתחות ריקבון "אציל" בענבים לייצור יין "בוטריטיס"
עדי עצמון הדברה ביולוגית, כרמים, פטריות

תזה / 1987 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית של FUSARIUM OXYSPORUM באמצעות HARZIANUM TRICHODERMA
סיון אלכס הדברה ביולוגית, פטריות

תזה / 1981 / האוניברסיטה העברית
 הדברה ביולוגית של PYTHIUM APHANIDERMATUM (EDSON) FITZ. על ידי TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI AGGR
הרשמש הדס הדברה ביולוגית, פטריות

תזה / 1977 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית של rhizoctonia solani küehn ע"י trichoderma harzianum rifai aggr
יצחק הדר הדברה ביולוגית, פטריות

דו"ח / 2012 / המדען הראשי במשרד החקלאות
הדברה ביולוגית באמצעות תבדיד PC-RBL של כימשון, פיתיום ו-Clavibacter michiganense בעגבניות
עזרא דוד, יגאל אלעד הדברה ביולוגית, חקלאות אורגנית, ירקות, פטריות

תזה / 1987 / האוניברסיטה העברית
הדברה ביולוגית של SCLEROTIUM ROLFSII SACC. על ידי החיידק SERRATIA MARCESCENS BIZI
אורדנטליך אריה הדברה ביולוגית, חיידקים