גרף


נובמבר 10, 2017 גרף

טונות של חומרים פעילים ל1,000 דונם קרקע חקלאית במדינות נבחרות נכון ל-2010 (נתונים: הקרן לבריאות וסביבה):