יום העיון ה-7 של נקודת ח"ן – 2009


11/03/2009
יד הנדיב

יום העיון השנתי ה-7 של נקודת ח"ן נערך ב-11/03/2009 ביד הנדיב

1. האם אורן ירושלים משתלט או משתלב בנופי הצומח הטבעים?
אפרת שפר

2. חקלאות בשירות הסביבה: תגמול חקלאים באמצעות מכרז עבור יצירת ערכים נופיים וסביבתיים
לירון אמדור

3. גידול זיתים כפתרון בר-קיימא לבעיית השטחים החקלאיים הנטושים בשפלת יהודה
עדי נעלי

4. מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי
איריס סקוטלסקי

5. חקלאות נופית
מוטי קפלן

6. המרחב הכפרי באזור המרכז: מנוף חקלאי לחקלאות נופית – היכן הנתק? הפערים בין התכנון המקומי לתכנון הארצי והמחוזי
ד"ר לריסה פליישמן

7. שטחים טבעיים בסביבה חקלאית בשרון: השפעות על מגוון מיני דבורים
יובל ספיר

8. Agri-environmental policies and measures in Europe
Felix Herzog

9. Agri-environmental policy for biodiversity
Felix Herzog

10. Biodiversity monitoring and evaluation
Felix Herzog
11. Agrobiodiversity and Ecosystem Services
Charles Perrings

12. Invasive species in agricultural systems
Charles Perrings

13. Making Payments for Ecosystem Services (PES) Work
Charles Perrings


תכנים