יום העיון ה-4 של נקודת ח"ן 2006
יום העיון השנתי ה-4 של נקודת ח"ן שנערך ב-18.9.2006:

1.ארץ תעלות המים: ניתוח אקולוגי אנושי של תעלות הניקוז בעמק החולה

דידי קפלן

2."נוף כפרי פתוח – מה זה?": תפיסות השטחים במרחב הכפרי באזור המרכז

לריסה פליישרמן, ערן פייטלסון

3. אזורים חקלאיים בשירות הפרפרים: שימור המגוון הביולוגי בשטחים פתוחים לאורך הגרדיאנט האקלימי בישראל 

גיא פאר, סלעית קרק, דובי בנימיני

4.מגמות בהתפתחות נוף והשפעתן על גבולות ומאפיינים של מסדרונות ירוקים בשוליים הדרומיים של המטרופולין

יפית כהן

5. נופי תרבות חקלאית בישראל: הגדרות ופריסה מרחבית

אלי שטרן

6. מקווי מים סמוכי חקלאות כבתי גידול חלופיים לדו חיים בסכנת הכחדה

שי לוי

7. שמירת טבע וחקלאות בישראל

סיימון נמצוב, יהושוע שקדי


תכנים