יום העיון ה-3 של נקודת חן 2005
יום העיון השנתי ה-3 של נקודת חן שנערך ב-6/9/2005:

1.השוואת מתודות לערכת נופים חקלאיים – ישראל מול אנגליה

מוטי קפלן

2.המרכז החינוכי מחקרי בסחנין כמודל למעורבות הקהילה בפיתוח נושאי סביבה, חקלאות וחקלאות אורגנית

חוסיין טרבייה, איתן רוזנברג

3.יער משקי בישראל

לירון אמדור, חיים צבן

4. חקלאות עירונית בישראל

טל אלון מוזס, חיים צבן, לירון אדמור

5. פיתוח ויישום ראשוני של שיטת אומדן התועלת מצומח ים תיכוני כפונקציה של תצורת הצומח והממשק

עמנואל נוי מאיר, גילי קוניאק


תכנים