יום העיון ה-17, 20 שנה לנקודת ח"ן
יום העיון נערך ב-11.12.2019 במכון וולקני שבבית דגן

התכנית כללה את ההרצאות הבאות:

פרופ' מידד קיסינג'ר וגברת שרון רביץ ויינגארד
"בחינת פוטנציאל קידום ממשק בר- קיימא של מערכת חקלאית באמצעות ניתוח מחזור חיים (LCA) של גידול תמרים בערבה התיכונה"

Prof. Jules Pretty, University of Essex
“Sustainability in Agroecosystems: New Frameworks and Recent Evidence”

מר אורי גלעד ומר יונתן ספנסר, מועצת הכותנה –
"קיימות חקלאית, חברתית וסביבתית (BCI) בכותנה הישראלית"

ד"ר אורה משה
"בחינת היעילות של הרכבי צמחיה עשבונית שונים כפילטרים לשיפור איכות מי הנגר משדות חקלאיים, שימור קרקע והגנה על איכות מי הנחל"

ד"ר דפנה דיסני וד"ר רועי אגוזי
"כלים כלכליים לנהול פשטי הצפה לאורך נחלים"

ארוחת צהריים

ד"ר דן מלקינסון וגברת מוריה סנדלר
"נזקי חיות בר וחקלאות: הגורמים המכתיבים אותם, מניעתם ועמדות החקלאים"

פרופ' אבי פרבולוצקי –
"חקלאות וסביבה – איך ילכו השתיים יחדיו"? הצגת ספרו החדש.


תכנים