יום העיון השנתי ה-14 של נקודת ח"ן – 2016


09/12/2016
המכון הוולקני בבית דגן

יום העיון ה-14 של נקודת ח"ן

נערך ביום שני, ה-12.9.16, באולם האריס, המכון הוולקני בבית דגן

בתוכנית:

08:30 – רישום וכיבוד קל
09:00 – פרופ' אבי פרבולוצקי: דברי פתיחה והצגת ספר המרעה

09:20 – ד"ר אסף שוורץ, ד"ר חגית זמרוני (הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל), מר דותן רותם ומר יפתח סיני (רשות הטבע והגנים): עמדות בקרב חקלאים על ממשקים ליצירת מסדרונות אקולוגיים בעמק חרוד

09:50 – גב' צרויה שבח (אוניברסיטת תל אביב), ד"ר ורד בלאס (אוניברסיטת תל אביב), ד"ר ענת (מנס) צ'צ'יק (אוניברסיטת בן גוריון) :יחסי הגומלין בין מקורות המידע, העמדות הסביבתיות והבחירה בנוהג סביבתי בקרב חקלאים – חקר המקרה של מגדלי הפלפל בערבה

10:20 – גב' הילה שגיא (מכון דש"א), ד"ר ג'ניה גוטמן וד"ר רועי אגוזי (משרד החלקאות ופיתוח הכפר), מר אורי רמון (מכון דש"א), ד"ר יעקב גארב (אוניברסיטת בן גוריון) ומר שאול צבן (חברת צנובר): תפיסות חקלאים לגבי ממשק עיבוד משמר קרקע ומים בגידולי שדה בישראל, החסמים לאימוצם ודרכים לשיפור הטמעתם

10:50 הפסקה קלה

11:05 – פרופ' ג'יימס בלינוט (James Blignaut), אוניברסיטת פרטוריה, דרום אפריקה: Conservation Agriculture: The Meeting Place of Restoration and Food Security

12:05 – הפסקה וארוחת צהריים

13:00 – מוטי קפלן (תכנון מתאר וסביבה): חקלאות אדם ונוף

13:20 – ד"ר יעל גבריאלי וד"ר אילאיל פרת (אוניברסיטת תל אביב): שער לחקלאות אקולוגית – אתר מידע בנושא אגרואקולוגיה

13:30 – מיקי ליפשיץ (יעוץ סביבתי): שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל – פרויקט חקלאות תומכת סביבה

14:00 – קובי גביש (מועצה אזורית גולן), מר אלאור לוי (מועצה אזורית גולן), ד"ר לירון אמדור (תכנון כלכלה וסביבה): צעדים להטמעתה של חקלאות תומכת סביבה בגולן

14:30 – דברי סיכום


תכנים