יום העיון השנתי ה-12 של נקודת ח"ן – 2014


10/29/2014
בית דגן

יום העיון ה- 12 של נקודת ח"ן – 2014

08:30-09:00 – התכנסות

מושב ראשון – סקירות

09:00-09:45 – פרופ' אבי פרבולוצקי: חקלאות וסביבה: לקחים מהניסיון באנגליה

09:45-10:30 – ד”ר גיא פאר: האפקטיביות של תכנית לתמרוץ חקלאות משמרת טבע

10:30-10:45 – הפסקת קפה

10:45-11:15 – ענת לוינגרט: מדיניות חקלאות וסביבה: סקירה

11:15-12:00- אורית בנדס-יעקב וד"ר דיויד דוניץ, מכון הנרייטה סאלד: עמדות חקלאים בישראל על הסביבה

12:00-12:30 – ארוחת צהריים קלה

מושב שני- מחקרי נקודת ח"ן

12:30-13:00 – ד”ר ורד בלאס וצרויה שבח: מחומרי הדברה כמוצר להדברה משולבת מבוססת שירות: לקראת חקלאות בת-קיימא בערבה

13:00-13:30 – איריס האן: ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים

13:30-14:00 – דר' אורית סקוטלסקי: שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי

14:00-14:30 – דר' אלי צעדי: ניטור הזליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לאזורים טבעיים שכנים ומציאת שיטות למזעור התופעה

14:30-15:00 – פרופ' משה קול: צמחיית כיסוי ככלי לשימור המגוון הביולוגי: שקלול שירותי מערכת חיוביים ושליליים של פרוקי רגלים בפרדס

15:00 – דברי סיכום


תכנים