יום העיון השנתי – 2003


11/13/2003

רשימת מחקרים – 2003

1. מכשירים כלכליים למניעת נזקים סביבתיים ע"י החקלאות ולתמיכה בחקלאות על פי קריטריונים נופיים וסביבתיים
מר גדי רוזנטל, כיוון.

2. הפצת עשבים רעים ורעיית צאן בשלפי חיטה בנגב הצפוני –בחינה אקולוגית מערכתית
ד"ר יאן לנדאו – המכון לגד"ש המנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

3. שימוש בחישה מרחוק ככלי לזיהוי וניתוח מגמות בהתפתחות הנוף החקלאי
ד"ר רחל לוגסי, ד"ר נעם לוין, פרופ' איל בן דור – המעבדה לחישה מרחוק, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב , מר אורי רמון – יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע

4. פיתוח מודל דינאמי לניהול ב תועלתי של נופי ההר הים תיכוני
פרופ' עמנואל נוי מאיר , גב' גילי קוניאק – המחלקה לבוטניקה חקלאית, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה

5. אינטגרציה אקולוגית- נופית בין שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים באזור צפון הנגב, למטרות שימור נוף מורשת וערכי טבע
ד"ר פועה בר (קותיאל), מר טל סבוראי, גב' שירה מזור, מר דניאל נואיצה – המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

6. פיתוח נוף בסביבת בתי צמיחה
גב' מיכל שמיר, גב' סימה קגן, מר אלי מתן – מינהל המחקר החקלאי, מכון ווקלני, בית דגן

7. ארץ תעלות מים שימוש משולב בתעלות ניקוז של עמק החולה הצפוני, חקלאי, סביבתי ותיירותי
ד"ר דידי קפלן, רשות הטבע והגנים.


תכנים