יום העיון השנתי 2002


11/15/2002

רשימת מחקרים – 2002

1. שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים
ד"ר ראובן לסטר, עו"ד, וד"ר אהוד חשן, עו"ד

2. הרפורמה במחירי המים ומנגנון התמיכות בחקלאות, ניתוח השפעות סביבתיות וגיבוש הצעה להכללת בנושא של שימור הנוף החקלאי במסגרת הרפורמה
מר גדי רוזנטל – כיוון

3. הפצת עשבים רעים ורעיית צאן בשלפי חיטה בנגב הצפוני
ד"ר יאן לנדאו – המכון לגד"ש המנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

4. רעיית בקר וצאן בחורש כגורם בעיצוב חזותי ומרחבי של הנוף
ד"ר זלמן הנקין – מו"פ צפון, מיג"ל
גב' ליאת הדר- הפקולטה לארכיטקטורה, המסלול לאדריכלות נוף, הטכניון
פרופ' עמנואל נוי מאיר – המחלקה לבוטניקה חקלאית, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה

5. יחסי מדרונות גיאיות ביחידות נוף המשלבות שמירת טבע, רעיה וחקלאות
ד"ר פרנסיס אוקיקי, פרופ' משה שחק, דר" ארנון קרנאלי – המחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מרקו ולואיז מיטרני, המכון לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין , הקריה בשדה בוקר
ד"ר יהושע שקדי- רשות הטבע והגנים

6. חקלאות נופית בישראל – הערכות חדשה לחקלאות ישראל – היבטים נופיים, חזותיים ותרבותיים – חלק ב'
מר מוטי קפלן וד"ר נורית ליסובסקי

7. בחירה אופטימאלית של גידולים ויערניים עבור שטחים פתוחים
רשימת מחקרים – 2002 – מחקר ישומי כלכלי


תכנים