יום העיון השנתי ה-8 של נקודת ח"ן – 2010


10/05/2010
רמת הנדיב

יום העיון ה-8 של נקודת ח"ן נערך ב-10/05/2010 ברמת הנדיב

1. שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית
איתמר גלעדי וירון זיו, המעבדה לאקולוגיה מרחבית, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון

2. שיפור השירותים האקולוגיים של ענף החקלאות – ניתוח הנזקים הסביבתיים מכל אחת מן התשומות בייצור החקלאי
פרופ' נאווה חרובי ושרית שלהבת, מחקר יישומי כלכלי , רחובות

3. שימושים וטרינריים מסורתיים בצמחי ישראל
יאן לנדאו, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

4. אנרגיה וחקלאות בת-קיימא
ד"ר עמית מור, שמעון סרוסי ויובל לסטר, אקו אנרג'י

5 . השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים על אוכלוסיות של חיות בר
דן מלקינסון ונועה בן צבי, אוניברסיטת חיפה

6. "נופים חקלאיים": נופי החקלאות הקדומה בהרי יהודה
מוטי קפלן, תכנון מתאר סביבה

7. אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
רותי פרום אריכא

8. הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – היבטים סביבתיים וחברתיים
איריס האן

9. A science-society interface to address the biodiversity scientific challenges
Dr. Xavier Le Roux
10. The French scientific synthesis on Agriculture & Biodiversity
Dr. Xavier Le Roux
11. Farming and conservation: a European Perspective
William Sutherland


תכנים