שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל מיזם חקלאות תומכת סביבה – 2016


נובמבר 16, 2017 שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל מיזם חקלאות תומכת סביבה – 2016

שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל מיזם חקלאות תומכת סביבה - 2016