דוח מסכם – נוף כפרי פתוח תפיסות השטחים במרחב הכפרי באזור המרכז


אפריל 3, 2018 דוח מסכם – נוף כפרי פתוח תפיסות השטחים במרחב הכפרי באזור המרכז

דוח מסכם - נוף כפרי פתוח תפיסות השטחים במרחב הכפרי באזור המרכז