דוח מסכם – השפעת רעיית בעח, צאן ובקר, על צמיחה והפצה של צמחים גאופיטים במישורי הלס בנגב הצפוני


אפריל 4, 2018 דוח מסכם – השפעת רעיית בעח, צאן ובקר, על צמיחה והפצה של צמחים גאופיטים במישורי הלס בנגב הצפוני

דוח מסכם - השפעת רעיית בעח, צאן ובקר, על צמיחה והפצה של צמחים גאופיטים במישורי הלס בנגב הצפוני