הרפורמה במחירי המים ומנגנון התמיכות בחקלאות, חלק ב -2002


נובמבר 16, 2017 הרפורמה במחירי המים ומנגנון התמיכות בחקלאות, חלק ב -2002

הרפורמה במחירי המים ומנגנון התמיכות בחקלאות, חלק ב -2002