חזרה לתוצאות חיפוש

תיגבור אויבים טבעיים של קמחית הגפן בכרם והשפעתו על אוכלוסית הקמחיות וקצב התפשטות הוירוס

קמחית הגפן גורמת בכרמים לנזק קשה. הנזק הישיר משמעותי בעיקר לענבי מאכל. הנזק העקיף נובע בהיות הכנימה נשאית של וירוסים הגורמים למחלת קיפול העלים ולמחלת ניקרונות. וירוסים אלה מהווים כיום בעיה בכרמים בישראל, יין ומאכל, בהתאמה ופוגעים בכמות היבול ובטיבו. יעילות החומרים להדברת קמחית הגפן פוחתת. לקמחית אויבים טבעיים רבים, אם פעילותם הולכת משתבשת בשל הגברת השימוש בתכשירים בלתי בררניים. תיגבור אוכלוסיית האויבים הטבעיים ע"י פיזור יזום של צרעות טפיליות מהמין pseudococci Anagyrus ומושיות מהמיןmontrouzieri Cryptolaemus לפני זמן הפעילות של המינים הקיימים בשטח יכול למנוע את עליית אוכלוסיית הקמחיות ובכך למנוע את המעבר של הקמחיות בין גפנים ואת התפשטות הוירוס בכרם.