חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

"שער לחקלאות אקולוגית" – אתר בנושא אגרו-אקולוגיה

דו"ח מסכם


בתום שנת הפיתוח הראשונה, אתר "שער לחקלאות אקולוגית" מספק מאגר תכנים בנושא שהוא נגיש לגולש המתעניין. סה"כ באתר 142 דפים, נקודת התחלה ראויה וטובה לאתר תוכן בתחילת דרכו. האתר מספק מבוא כללי לתחום כמו גם תקצירים של מחקרים רבים שבוצעו במסגרת קרן 'נקודת ח"ן'. עם זאת, חשוב לציין כי אתרי תוכן מסוג זה מחייבים המשך פיתוח לאורך מספר שנים. ישנם נושאים שראוי שיורחב עליהם הדיון, בין אם במדור ספר המבוא "להבין חקלאות אקולוגית" ובין אם במדור "המחקר היישומי" כגון: פליטות גזי חממה, אנטיביוטיקה, בטחון תזונתי, ביות, חומרי טבע, הדברה ביולוגית ועוד. כמו כן, ראוי להמשיך בהעלאת מחקרי נקודת ח"ן ומחקרים רבים נוספים בשנים הבאות. אנחנו מקווים שימצאו המשאבים לכך בקמפוס טבע ו\או בנקודת ח"ן.