חזרה לתוצאות חיפוש

שמירה על המרחב הכפרי – מודל יישום חקלאות בת-קיימא באזורים חקלאיים נבחרים בישראל