חזרה לתוצאות חיפוש

שירותי המערכת של שימור קרקע מבוסס חיפוי צמחי בחקלאות אינטנסיבית

תקציר מתוך חוברת התקצירים של המארג: יום עיון שירותי המערכת האקולוגית בישראל – תמונת מצב 2012