חזרה לתוצאות חיפוש

שיפור השירותים האקולוגיים של ענף החקלאות – ניתוח הנזקים הסביבתיים מכל אחת מן התשומות בייצור החקלאי – 2010

המחקר עוסק בניתוח ההשפעות הסביבתיות של החקלאות בשיטת ניתוח מחזור חיי המוצר. זוהי שיטה להערכת כל ההשפעות הסביבתיות הקשורות במוצר או בתהליך כלשהו באמצעות חישוב והערכה של צריכת המשאבים והפליטות שלו, המאפשרת לכמת את ההשפעה הסביבתית של כל תשומה בתהליך הייצור בנפרד לפי סוג נזק סביבתי ספציפי. הניתוח לוקח בחשבון את כל מערכת הייצור החקלאית, כולל לא רק את הפעולות שדה, אלא גם את הפעולות הכרוכות בייצור חומרים ותשומות כגון חומרי הדברה ודישון, מיכון וזרעים. המחקר מתמקד בניתוח שלושה גידולים מרכזים בענף המטעים: משמשים, שזיפים ותפוחי עץ, תוך השואה בין גידולים אורגניים לעומת גידולים קונוונציונליים. מטרת המחקר היא לגבש סדרי עדיפויות להורדת הנזקים הסביבתיים הנגרמים מגידולים חקלאיים, שיאפשרו להתמקד בשינויים שיביאו את התועלת הסביבתית הגדולה ביותר תוך התחשבות בהשפעה על הרווחיות הכלכלית של הגידול. בניתוח הגורמים בתהליכי הייצור, נמצא שניתן ליחס חלק גדול מההבדל בהשפעות הסביבתיות לתהליכי הייצור של הקומפוסט המשמש לדישון במטעים האורגניים. נראה שההסבר נעוץ בכך שהכמות הפיזית של הקומפוסט גדולה יחסית לכמות הדשנים המשמשים בגידול הקונוונציונלי, במונחי נפח ומשקל כולל של החומרים. לפיכך, נדרשת כמות אנרגיה גדולה יותר בתהליכי הייצור וההובלה של הקומפוסט בשלבים השונים ש מחזור החיים מכמות האנרגיה הנדרש בתהליכי הייצור של הדשנים המשמשים בגידול קונוונציונלי, עבור יחידת שטח גידול זהה.