דוח מסכם – שינויים באופי החקלאות והכפר עמדות של תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז


אפריל 4, 2018 דוח מסכם – שינויים באופי החקלאות והכפר עמדות של תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז

דוח מסכם - שינויים באופי החקלאות והכפר עמדות של תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז