חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש רב שנתי בע'קר להדברת עשבים בממשק אורגני: יעילות ההדברה, השפעה על תכונות הקרקע ופוטנציאל הנדידה של מרכיבים אורגניים ומלחים

גומא הפקעים מדורג כעשב הרע ביותר בעולם. זהו עשב רב-שנתי, המתרבה וגטטיבית, נפוץ ביותר בכל האזורים הטרופיים והסובטרופיים בלמעלה מ- 92 מדינות, וגורם לנזקים כלכליים כבדים ביותר מ-52 גידולים חקלאיים. הגומא נחשב לקשה-הדברה בשיטות השונות הנהוגות להדברת עשבים בחקלאות ועד היום אין פתרון מספק לבעיה למרות המאמצים הרבים המושקעים. בישראל מהווה הגומא עשב רע ביותר בשטחי גידולי השלחין הקיציים. גידולים כגון הכותנה אך גם תירס, אגוזי אדמה, משתלות דשא וירקות הנזרעים באביב, מתקשים להתמודד עם הגומא במיוחד בשלבי הגידול הראשונים. תפוצתו של הגומא משתרעת על פני כל הארץ בכל סוגי הקרקע מרמת הגולן ועד הנגב הצפוני. אולם רמת השיבוש בקרקעות עמק החולה גבוהה במיוחד בגלל תנאי האקלים והקרקע הייחודיים לאזור (קרקעות אורגניות, מפלס מים גבוה כל השנה וטמפרטורה גבוהה בקיץ). למרות שגומא הפקעים מוכר בארץ שנים רבות כעשב קשה-הדברה הגורם לנזקים כלכליים כבדים, מעט משאבים הושקעו במחקר ופיתוח על מנת להתמודד עם הבעיה. חלק גדול מהמידע העומד לרשותנו נאסף בחו"ל וחלקו מבוסס על סמך ניסיון חקלאי מקומי. בנוסף להדברה הכימית, יש טעם לחקור נושאים ביולוגיים-אקולוגיים כגון השפעת הצללה, יבוש הפקעים ותרדמת פקעים בתנאי הארץ. ממצאים מבוססים מדעית עשויים לתרום לעצוב ממשק הדברה יעיל יותר של עשב קשה-הדברה זה.