חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש ברשתות נגד חרקים להגנת מטע גלעיניים אורגני מפני מזיקים – 2011

למרות העובדה שיש בארץ מטעי נשירים אורגניים, עדיין חסר מידע מבוסס מדעית הנחוץ לגידול עצי פרי נשירים בממשק אורגני ובמיוחד להתמודדות עם מזיקים ומחלות תוך ייצור פרי איכותי ויבולים מסחריים. אחד הפתרונות האפשריים לפגעים הוא כיסוי המטע בבית רשת, ולכן נטע בשנת 2007 בנוה יער מטע אפרסק אורגני מכוסה, במטרה לחזות, להבין ולהתמודד עם הבעיות העיקריות הצפויות בגידול אורגני של מטע עצי פרי גלעיניים בבית רשת. [...] בחלקות הניסוי נערך מעקב אחר מדדי צימוח, יבול ופרי, פוטוסינתזה, צריכת המים, תנאי המיקרו-אקלים (לחות, טמפרטורה ורוח) וכן עצמת אור והרכבו לאורך השנה. כמו כן נערך החל מהנטיעה, מעקב רציף לניטור של מחלות, מזיקים ואויבים טבעיים. נמצאו הבדלים משמעותיים בין החלקות בתנאי הגידול השונים במדדי הצמיחה של העצים, באיכות הפרי ובהופעה של מזיקים ומחלות. בניגוד לצפי הראשוני, לא סבלו החלקות המכוסות מבעיות פיטופתולוגיות משמעותיות, כנראה כתוצאה מהשילוב המוצלח בין הכיסוי ברשת לחיפוי הקרקע ביריעה. בשונה מהמחלות, הופיעו הרבה מזיקים בלתי צפויים, חלקם כבר היו בשטח עוד לפני שהחלקה כוסתה ברשת וחלקם הופיעו רק במטע הלא מכוסה. הנתונים המצטברים על התפרצות המזיקים משמשים להכנת מודל לניטור ולטיפול מונע ותגובתי במהלך העונה. הממצאים בכללותם מראים שהכיסוי ברשת מהווה פתרון יעיל למניעת נזקים ממזיקי מפתח כדוגמת זבוב הפירות, מזיקי שלד למיניהם, ציקדות, מיני פרפריים, ציפורים וחולייתנים אחרים. [...] בתכנית זו נרכש ניסיון וידע רב בממשק האגרו טכני. למדנו איך לרסן את העצים ולהגדיל פוריות באמצעות גיזום ולשפר את איכות היבול. כמו כן למדנו את פוטנציאל הנזק של המזיקים ונמצאו שיטות להתמודד עם האתגרים הקשורים בהגנת הצומח באופן יעיל.