חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים – 2005

מטרת העבודה המוצעת היא לבדוק את האפשרות של שימוש בשיח אברהם כצמח מלכודת לוקטור Ho כדי למנוע את הגעת הוקטור לכרם (Kill & Attract). מסקנות משנת מחקר זו: שיח אברהם נראה כעמיד למחלה, מושך את הציקדות בשטח ויכול לכן לשמש כצמח מלכודת. יחד עם זאת יש לבדוק את שיטת ההצבה המתאימה לצמחי המלכודת, את המרחק האופטימלי להצבה ולמצוא חומרי הדברה יעילים לציקדה.