חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בצמחי מלכודת כמרכיב בהדברה משולבת בתבלינים טריים – בזיל כמודל

תבלינים טריים הם מרכיב חשוב בסל מוצרי הייצוא החקלאי ממדינת ישראל. מגדלים עומדים בשנים האחרונות בפני מחסור בחומרי הדברה מותרים לשימוש מחד, ובעיית מזיקים בתוצרת מאידך. מתבקשת גישה חדשה להתמודדות עם מזיקים בתבלינים אם רוצים לשמור על הישגי הענף. ההצעה להשתמש בהדברה ביולוגית בענף התבלינים נדחתה על הסף במשף שנים רבות, שכן המצאות חרקים, גם מועילים, בתוצרת איננה אפשרית. החידוש המוצע כאן הוא בחינת צמחי מלכודת כאמצעי משלים להדברה הביולוגית. צמחי מלכודת הם צמחים אשר מידת המשיכה של המזיק אליהם רבה בשיעור ניכר בהשוואה למשיכת אותו מזיק אל הגידול עליו יש להגן. ולכן כמות קטנה של צמחי מלכודת בשטח הגידול אמורה למשוך ולרכז את המזיק על גביה. מכאן, שניתן להתמודד עם המזיק על צמח המלכודת באמצעים שונים, בעוד שגידול המטרה, עליו אנו שומרים, נשאר נקי הן מהמזיק והן מאמצעי ההדברה. אמצעים אלו נבחנו בניסוי. [...] בניסוי זה לא נמצאו סימוכין לטענה שהימצאות צמחי מלכודת במנהרות הגידול עלולה להביא איתה עליה בנגיעות במזיקים בהשוואה למנהרות המטופלות כימית, בחומרים אורגניים או קונבנציונליים. כן נמצא כי יישום אויבים טבעיים על צמחי המלכודת די בו כדי להשיג הדברה טובה, כולל במקרה של פלישה מסיבית של המזיקים. ממצאי אלו נכונים לגבי המזיקים תריפס, כנימת עש הטבק ואקריות. יש להמשיך ניסוי זה עם גידול צמחי מלכודת מחוץ למבנים בהשוואה לגידול בתוך מבנים ולתקופת גידול ארוכה יותר ולא בתקופת הסניטציה.