חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בצמחייה לחיפוי הקרקע: היבטים הידרולוגיים

תקציר מתוך חוברת התקצירים של המארג: יום עיון שירותי המערכת האקולוגית בישראל – תמונת מצב 2012