דוח מסכם – שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים


אפריל 3, 2018 דוח מסכם – שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים

דוח מסכם - שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים