חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים

דוח מסכם


בנסיון לשמור על הנוף והשטח החקלאי הפתוח, לא חסכו מדינות העולם אמצעים תחיקתיים ושיטות מגוונות, אך אלה לא הועילו. לא כל החקלאים של ימינו מחוברים לאדמה כפי שהיו אבותיהם, והאדמה החקלאית אינה שטח ייעודי מוגן. תחת לחץ היזמים, נעשים ויתורים על עבודה חקלאית קשה בתמורה לחלום נדל"ני רכושי.