חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש אופטימלי ארוך טווח במי תהום להשקיית שטחים מעל אקוויפר החוף: שיקולי כמות ואיכות