חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

שטחים חקלאיים כמערכות תומכות מגוון ביולוגי באיים טבעיים

דוח מסכם למחקר ומצגת


המחקר מתמקד בניתוח השפעות העיבוד החקלאי על חברת הזוחלים המתקיימת בכתמים הטבעיים והטבעיים למחצה הגובלים בשטחים החקלאים. בנוסף לכך, מתמקד המחקר בהבנת השפעת העונה החקלאית בשדה החיטה על אוכלוסיית חומט פסים.