חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

שחזור נוף ושיקום אקולוגי בעמק יזרעאל: מיזם חקלאות תומכת סביבה

דו"ח מסכם למחקר


מיזם זה, שהשלב הראשון בו מסתיים בימים אלה, שם לו למטרה להשיב ולו מעט מנופיו הטבעיים של עמק יזרעאל לחיים. ביסודו עומדים השבת מרכיבים ממורשתו הנופית של העמק, שִחזור מרקם משולב של חקלאות וטבע ושיקום המערכת האקולוגית במרחב. היות שכיום רוב רובו של העמק מעובד על ידי חקלאים, והם גם בעלי הזכויות למרבית הקרקעות שמסיבות אלה ואחרות אינן מעובדות, הרי שמעורבותם של החקלאים ותרומתם הפעילה הן תנאי הכרחי להצלחתו.
בתנאים הנוכחיים נשענת השגת היעד של שיקום מורשת נוף לצד שיקום אקולוגי, בראש ובראשונה, על יצירת שיח ושיתוף פעולה עם החקלאים המקומיים. חלק מהם אולי אינם מגלים עניין באקולוגיה, אבל הם משמרים רגש חזק לנופי ראשית ההתיישבות בעמק בתחילת המאה הקודמת. השלב הראשון של המיזם לשחזור נופי העמק ולשיקומו האקולוגי נעשה בשנים 2015–2016, וכלל משימות מיפוי, זיהוי חקלאים שיש להם עניין בו והבנת המוטיבציה שלהם, ובדיקת היתכנות והיערכות ליישום יוזמות שונות לשיקום נופי-אקולוגי בהמשך.