חזרה לתוצאות חיפוש

צמחי צוף לשימור מאביקים ואויבים טבעיים

תקציר זה מתמקד בהאבקת גידולים חקלאיים ובהדברת מזיקים במערכות אגרוֿאקולוגיות בארץ. שירותי מערכת אלו מתווכים על ידי חרקים מועילים: דבורי דבש ודבורים יחידאיות מקומיות אחראיות לעיקר ההאבקה החקלאית, ומגוון מיני טורפים ופרזיטואידים מספקים בקרה ביולוגית של חרקים מזיקים. צוף פרחים הוא מקור מזון חשוב לדבורים ולפרזיטואידים בוגרים, בעוד שהלרוות צורכות מזון עשיר בחלבונים. מחסור במקורות צוף, הפוגע בהישרדות ובפוריות של חרקים מועילים, מתעורר בעונות שנה דלות בפריחה (סתיו וחורף) ובשטחי גידולים שפרחיהם חסרי צוף. פתרון אפשרי הוא תגבור שטחים פתוחים ושולי שדות בצמחי צוף. בהרצאה אציג שני מחקרים העוסקים באפשרות ממשק זו.