חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

פרויקט הניקוז בעמק בית נטופה – ניתוח הקונפליקט ובחינת חלופות לפתרון

דוח מסכם