חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח תוכנית להדברה משולבת של האקרית האירופית Panonychus ulmi בזני התפוח העיקריים בישראל