חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

פיתוח מערכת נוף כלכלית באמצעות צמחי תבלין ודבש

דו"ח מסכם למחקר


מטרת העבודה הינה לבחון התאמת מינים ארומטים שונים ואת מגוון הזנים בכל מין לתנאי גידול שונים בארץ, בשטחי בור. הגידול המיועד למטרות נופיות, מקור כלכלי כתבלין טרי או יבש או כמקור להפקת דבש. התוכנית אושרה לביצוע ממש בראשית 2001 והתלבטנו קשות באם לבצע שתילות אביב או לחכות לסתיו. לבסוף החלטנו לבצע השתילות באביב, בוצעה הזמנת שתילים גדולה מזנים שחלקם נמצאים במשתלות וחלקם נמצאים במרכז מחקר נוה יער. אותרו 4 אתרים – בפארק אדמית (צפונית ביותר) ביער המלאכים (ליד קרית גת, כנקודה הדרומית ביותר) ועוד שני אתרים במרכז הארץ (פארק מודיעין ויער קנדה). אנו בחנו עוד מספר אתרים, אך או שלא יכלו לעמוד בלוח הזמנם הקצר של הכנת השטח, או שלא התאימו מבחינת יכולת השקיה בשלבים השונים של הגידול. השתילות בוצעו במרוצת מחצית מרץ 2001 (להוציא פארק מודעין שבוצע בראשית אפריל). הטיפול בשטחים היה באחריות אנשי הקק"ל בכל אתר, ויש לציינם לשבח על התלהבותם והביצוע המקצועי. רק ביער קנדה לא בוצע הטיפול כראוי, ובאופן מעשי (מלבד פרטים בודדים- כל הצמחים מתו). התוצאות של השנה- הראשונה, מצביעות בבירור על חשיבות העבודה וזאת מהטעם שמינים מסוימים, וזנים בתוך המין, מתנהגים אחרת באזורי גידול שונים, אין ספק שלתנאי הקרקע והטמפרטורה השפעה מכרעת על יכולתם לגדול ולהתפתח. לקראת שנת גידולם השניה (2002) אנו מתכוונים לבצע מספר פעולות , וזאת לאחר שנפסיק השקיה:
א. ימשך איסוף נתונים מורפולוגיים ופריחה
ב. מבחן והצגה של הצמחים בפני גורמי אדריכלות גנים, סוכנות וקק"ל
ג. איסוף נתוני ביקור ופעילות דבורים, ואולי גם אפיון דבש.
ד. תגובת צמחיםש לקציר (כושר התחדשות ובקרת פריחה)
ה. איפיון כימי וכמותי של הארומה (שמנים אתריים)
ו. שתילה נוספת בסתיו 2002 , ללא כל השקיה (כולל בשלב הקליטה).