חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח מערך אינטגרטיבי להתמודדות עם מחלות ומזיקים בפלפל אורגני: מיזם חוס"ן – בפלפל אורגני

הגישות שפותחו בעבר להתמודדות עם מחלות ומזיקים בגידול פלפל אורגני אינן אינטגרטיביות ואינן מתייחסות לגידול ולממשק ההדברה בו כמכלול. [...] מתוצאות הסקר עולה כי מזיקי תחילת העונה חדרו למבני הגידול דרך פתחים, פרצות וקרעים ברשת. גם רשת לא צפופה (פחות מ-50 מש) מעכבת חדירת מזיקים. בתחנת יאיר בחנו את השפעת שני אויבים טבעיים, אוריוס ואקרית הסבירסקי, במינונים שונים, ואת השפעת יישומם המשותף על אקרית העיוותים ועל תריפס הפרחים המערבי. אוכלוסיית המזיקים בניסוי לא הייתה גבוהה, אך ניתן היה ללמוד שהשילוב בין המדבירים לא פגע ביעילותם, וגם אם לא שיפר אותה. בניסוי זה גם בחנו את השפעת הריסוס בהליוגופרית, תכשיר המיושם בחקלאות האורגנית בהרחבה כנגד קימחונית, על גודל האוכלוסייה ועל הפעילות של האוריוס. על פי הממצאים נראה כי ההליוגופרית לא השפיע על האוריוס. בניסויים שבוצעו בתנאים מבוקרים מצאנו שתכשירי גופרית (הליוגופרית וגופריתר) השפיעו על הישרדות אקרית הסבירסקי. לממצא זה, אם יחזור ויאומת, חשיבות רבה בפיתוח אסטרטגיית ההדברה המשולבת. בניסויים שבצענו בבקעה ובחוף הכרמל בחנו את היעילות של תכשירים שלגביהם ידוע שאינם פוגעים באויבים הטבעיים, כנגד מחלות. התכשיר טימורקס גולד היה יעיל כנגד הקימחונית בניסוי אחד, אך הוא היה לא יעיל בניסוי השני. הסרנד לא היה יעיל נגד קימחונית. חיפוי קרקע מפחית את הנגיעות בעובש אפור בעוד סניטציה של מוקדי נגיעות לא הייתה יעילה.