חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח ממשק לחקלאות בת קיימא בקרקע שאיכותה נפגעה בבקעת בית-שאן

במחקר קודם שבצענו בבקעת בית שאן מצאנו שהשקיה במים המלוחים שמקורם בירדן ובמעיינות מלוחים גורמת לדעיכת קרקע שמתבטאת בירידה חדה במוליכות ההידראולית של הקרקע וביציבות התלכידים. השערת המחקר היא שניתן לשקם את מבנה הקרקע והמוליכות ההידראולית שלה על ידי יישום של קומפוסט ועל ידי מעבר להשקיה במים מאיכות גבוהה יותר. [...] מסקנות - מצאנו שמעבר להשקיה במים מאיכות גבוהה משפר את מבנה הקרקע ותוך שנה עד שנתיים שוטף מבית השורשים את עודפי המלחים. יישום קומפוסט שיפר גם כן את מבנה הקרקע. הירידה ביבול כותנה עם השנים נגרמה בעיקר מהתופעה הידועה של השפעת גדול נמשך על אותו שטח ואילו ההשפעה של הממשק המשפר הייתה קטנה יחסית.