חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח ממשק להדברה משולבת של תריפס בעירית – 2004

העירית היא בין הגידולים החשובים של ענף התבלינים הטריים. העירית בארץ סובלת משתי בעיות עיקריות: א. עודף חום בקיץ במבני הגידול. ב. נזקי התריפס. טיפולי ההדברה הכימית המקובלים אינם יעילים ופוגעים בסיכוי היצוא של התבלין בשל שאריות חומרי הדברה. תוצאות ומסקנות: תריפס הבצל ותריפס הפרחים המערבי הינם שני המינים העיקרים התוקפים את העירית באזור זה. לא נימצא "גל פלישה" סתוי. נמצא יתרון ניכר לרשתות ה"ביונט" על פני רשת רגילה, בהגנת גידול עירית מנזקי תריפס. רשתות הביונט לא גרמו להפחתה ביבולי העירית. לא נמצא יתרון לחיפוי הקרקע המוכסף בהגנת גידולי עירית מנזקי תריפס, אך חיפויים אלו גרמו לעליה ניכרת ביבול העירית. המלצות: להמשיך בתוכנית המחקר כמתוכנן.