חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח ממשק להדברה משולבת של מחלות נוף בחממות אורגניות

מחלות נוף (ובעיקר מחלת הכימשון הנגרמת על ידי הפטרייה Phytophthora infestans) מהוות גורם מגביל בגידול עגבניות אורגני. פיתוח ממשק יעיל להתמודדות עם המחלות הוא תנאי להצלחת הגידול והענף וזו מטרת תוכנית המחקר הנוכחית. מסקנות והמלצות: המטרה המרכזית של אסטרטגית ההתמודדות עם הכימשון צריכה להיות מניעת היווצרות מוקדי נגיעות על הגבעולים. ניתן להשיג זאת על ידי כמה קווי הגנה. מטרת קו ההגנה הראשון היא למנוע את הדבקת הטרפים. זאת, על ידי הפחתת כמות המידבק ההתחלי (הנמצא במרבית המקרים מחוץ לחממה), מניפולציה של תנאי המיקרואקלים בחממה (על ידי חיפוי הקרקע בפוליאתילן שצבעו בצד העליון אפור ובצד התחתון שחור), ושימוש בתכשירי הדברה. קו ההגנה השני מופעל אם הקו הראשון "נפרץ" והמחלה בכל זאת ניגעה את הטרפים. מטרתו – להאט ואם אפשר למנוע את התקדמות המחלה מהטרפים הנגועים אל עבר הגבעולים. זאת, על ידי הרחקת אברי הצמח הנגועים (סניטציה) והעלאת טמפרטורת האוויר בחלל החממה אל מעבר לזו המתאימה להתקדמות הפתוגן על פטוטרות העלים.