חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח ממשק להדברה משולבת של הזבוב Megaselia halterata בפטריות מאכל

הזבוב Megaselia halterats הוא מזיק חשוב הגורם לנזק בפטריות מאכל. רימות הזבוב ניזונות מתפטיר הפטרייה דבר הגורם להפחתה ביבול והבוגרים משמשים כווקטור להעברת נבגי פטריות פתוגניות ואקריות בתוך חוות הגידול ובניהן. ממשק ההדברה בעבר מבוסס על טיפול מונע עם דיזיקטול מגורען (זרחן אורגני) המפוזר במצע הגידול. ראוי לציין, שבתום הגידול מפוזר הקומפוסט כחומר דישון במטעי עצי פרי כגון אבוקדו ואפרסמון שפירותיהם מיועדים לייצוא. הדבר מגביר את החשיבות של מציאת פתרונות בררניים יותר לטיפול בקומפוסט כתחליף לזרחנים אורגנים הנחשבים כתכשירים מפירי איזון הפוגעים באדם ובסביבה ובאורגניזמים שאינם מטרה להדברה. [...] תוצאות עיקריות: היחיד שנבדק ונמצא יעיל היה התכשיר ביסקיה. שילוב של תכשירים מקבוצות שונות שיפר את יעילות ההדברה.