חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח מודל שיווי משקל ממוחשב לענף החקלאות וסימולציות של שינויים במדיניות הסחר החקלאי

בעשור הקרוב החקלאות בארץ צפויה לעמוד בפני מספר שינויים במדיניות ממשלתית: א. ההגנה באמצעות מכסים צפויה להצטמצם, ב. מחירי המים יעלו, ג. מספר העובדים הזרים יוגבל. מנגד, יתכן ותשקלנה דרכי תמיכה חלופיות. התהליך עשוי להגדיל את היעילות, אולם במהלכו עלולה להיווצר פגיעה בהכנסות החקלאים וצמצום נוסף בחקלאות המשפחתית. להערכת ההשפעה והתפלגותה המרחבית דרוש מודל שיווי משקל ממוחשב. [...] תוצאות עיקריות: נאספו הנתונים לצד ההיצע, נערכה סקירת ספרות ממצה לביקוש, נאמדו פונקציות ביקוש לירקות ונערכו סימולציות ראשוניות כמתוכנן. במקביל נערך ניתוח מקיף של ההגנה למכלול ירקות ופירות. מסקנות והמלצות: המחקר לקראת סיומו. הפלטפורמה לסימולציה ושיטות האמידה הושלמו, אולם אנחנו עדיין בתהליך של בדיקת אמינות הנתונים לפני העמדת המודל לרשות משרד החקלאות, כמתוכנן.