חזרה לתוצאות חיפוש
מחקר | דו״ח | מצגת

פיתוח כלכלי בר קיימא של יישוב כפרי בישראל

דוח מסכם, מצגת