חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח השימוש בנמטודות להדברת קמחיות בגידולים אורגניים בבתי צמיחה

הצגת הבעיה: מיני קמחיות, בעיקר קמחית ההדר וקמחית הסולניים, הם מזיקים קשים בבתי צמיחה, בעיקר בגידולים אורגניים, בהם טרם נמצא אמצעי הולם להדברתן. לאור הקושי בהדברת קמחיות בבתי צמיחה באמצעות תכשירים ידידותיים לסביבה, השימוש האפשרי בנמטודות קוטלות חרקים מהמשפחות Heterorhabditidae ו-Steinernematidae להדברה של קמחית ההדר Planococcus citri וקמחית הסולנייםPhenacoccus solani נבחן בניסויי מעבדה וחממה. מטרות המחקר היו לבחון את השימוש בנמטודות אנטומופתוגניות, כאמצעי ידידותי לסביבה על מנת להדביר את הקמחיות, תוך בחינה של הפורמולציות המתאימות למטרה זו. תוצאות עיקריות: התמותה הרבה ביותר לאוכלוסיות של קמחית ההדר וקמחית הסולניים נגרמה ע"י S. carpocapsae. אף לא אחת ממיני מהנמטודות שנבחנו מצליחות להתרבות בגוף מי מארבעת מיני הקמחיות שנבדקו. נרשמה תגובה ברורה של שיעורי התמותה בהתאמה לריכוז הנמטודות בתמיסות שנבדקו. נראה שקמחית ההדר רגישה הרבה יותר לנמטודות בהשוואה לקמחית הסולניים. הישרדות הנמטודות בתמיסה מימית ו-SPF הייתה למעשה זהה. לא נמצאו הבדלים מהותיים בשעורי התמותה של קמחית הסולניים באמצעות שלושה מיני הנמטודות שנבדקו לאחר 6-2 ימים ליישום. מספר הנמטודות שנספרו בקמחיות שנקטלו קשור למין הנמטודה ולזמן החשיפה. לא נמצאה השפעה על הגברת התמותה כתוצאה מהוספה של SPF בהשוואה למים בלבד שחוללו הנמטודות באוכלוסיות הקמחיות על העלים שבצמחי החממה. יעילות ההדברה של הקמחיות נבדקה בעציצים בחממה ניסויית במרכז וולקני באמצעות הנמטודות והייתה קשורה למין צמח הפונדקאי [...]מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות: המסקנה העיקרית בשלב זה היא שיעילות הנמטודות בריסוס על גבי הצמחים היא קטנה מזו שהתקבלה בניסויי מעבדה בצלחות פטרי, והדבר מחייב לשפר את הפורמולציה. נמצא שלמרות ההישרדות הטובה של הנמטודות בקרקע החממה, השפעתן בתכשיר על תמותת הקמחיות אינה משמעותית. צפיפות אוכלוסיית קמחית ההדר שנבדקה ארבעה חודשים לאחר היישומים של תכשירים Palmanem ו-Botanigard על צמחי טרגון בחממות, לא הראתה יעילות מספקת להדברה "מסחרית" של קמחית ההדר. נראה שהגורם המרכזי האחראי לחוסר יעילותם של תכשירי הנמטודה, קשור לכך שפעילות הנמטודה על פני הצמח אינה טובה (בניגוד למתרחש בקרקע או בתנאי מעבדה). בחממה המסחרית חלק מאוכלוסיית מהקמחיות מצוי על החלקים העליונים של צמחי התבלין, שם הקמחיות ככל הנראה אינן חשופים דיין לנמטודות.