חזרה לתוצאות חיפוש

פיתוח גישות הדברה משולבת בגידול תבלינים בממשק אורגני

גידול תבלינים בממשק אורגני מתמודד עם בעיות הגנת הצומח, מחלות ומזיקים באופן מרכזי ביותר. שאריות חומרי הדברה בגידול תבלינים מהווה בעיה שיווקית קשה בכלל, ובפרט כאשר חומרי הדברה מקובלים מוצאים משימוש ובמקומם מוכנסים חומרים חדשים, רעילים פחות ויעילים פחות. בעבודה שהתבצעה בתחנת ניסויי_x001C_ יאיר בערבה בעונות 7/2006 ו-8/2007 נבחן גידול חורפי של בזיל ומרווה בבתי צמיחה בממשק אורגני ושימוש בתכשירי הדברה המותרים בממשק אורגני בלבד. מתוצאות המחקר עולה כי לשימוש בתכשירי ההדברה לא הייתה השפעה משמעותית על התפתחות מחלת הבוטריטיס בבזיל.[...] במרווה מחלת הקימחון התפתחה רק במנהרה אחת והודברה בתכשירים שנוסו. מומלץ לבחון אמצעים אגרוטכניים נוספים להעלאת הטמפ' במבנים וכן שימוש בחומרי הדברה ביולוגיים נוספים.